Koulutus
Koulutuksista ei ole mitään hyötyä, jos niistä ei jää mitään käteen. Spark Teamin koulutuksissa oppiminen on käytännönläheistä.  Oppimisen ytimessä on
kunkin osallistujan oman tekemisen tutkiminen, tilanteiden havainnointi ja uudenharjoitteleminen. Vahvuutenamme on vankka kokemus siitä miten
ihmiset toimivat työyhteisössä, mikä ihmisiä motivoi ja miten saada pysyviä tuloksia aikaan. Kun työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavista asioista
huolehditaan, he saavuttavat tavoitteensa nopeammin.

Web design & images by Susa Dosa - All right reserved
“Sillä on väliä miten tiimin jäsenet toimivat keskenään. Teillä voi olla huippuosaajia, mutta jos he eivät työskentele hyvin yhdessä, se näkyy tuloksissa.
Oikean tasapainon löytäminen on tärkeää.”

Aura Marttinen


Emme pelkää ottaa puheeksi hankalia asioita koulutuksissamme, vaikka vaalimme henkilöstön  välisiä  suhteita. Autammekehittämään  vuorovaikutustaitoja 
niin,  että ihmiset onnistuvat rakentamaan  tiimin  sisällä  korkealaatuisen yhteyden  toisiinsa. Jokainen  koulutuksemme  suunnitellaan  aina  asiakkaan 
lähtötilanteen  mukaan, koska  jokaisen  tiimin  kokemukset  ja  tarpeet  ovat  yksilöllisiä.  Koulutamme  mm. seuraavissa  aiheissa:  toimiva  tiimityö, 
kriisistä  tiimityöhön, konfliktinratkaisu,  neuvottelutaidot, tulos  tai  ulos - myyntitulosten  nousu, asiakaspalvelu,  uusien  esimiesten  valmennus  sekä 
kulttuurienvälinen  vuorovaikutus.  Räätälöimme mielellämme  juuri  teille  parhaiten  sopivan  koulutuksen.  Koulutukset  ovat  aina täysin luottamuksellisia.