Aura
Aura Marttinen on kouluttanut ja valmentanut ihmisiä ja kehittänyt työyhteisöjä eri paikoissa yli kymmenen vuoden ajan. Auran ura alkoi Kids Club-
kielikoulussa, jossa hän koulutti ja valmensi vuosina 1997-2002 kerhonohjaajia jakehitti uusia menetelmiä, joilla saavutettiinpysyviä oppimistuloksia
nopeammin. HSE:n Mikkelin yksikössä opiskellessaan Aura vastasi hallituksessa kansainvälisistä suhteista, johon sisältyi vaihto­opiskelijoiden  valmennus
suomalaiseen kulttuuriin.
Vuosina 2003-2011 Aura työskenteli Yhdysvalloissa myynti- ja konsulttifirmoissa kouluttaen ja valmentaen tiimejä ja yksilöitä sekä oppien paljon siitä, mikä
ihmisiä motivoi ja miten saadaan aikaan parempia tuloksia ja toimivia työyhteisöjä. Aura suoritti  myös CPBA (Certified Professional Behavioral Analyst)
sertifikaatin.  Auran koulutus- ja valmennusasiakkaita olivat mm. HBO, Boeing, Pratt & Whitney Rocketdyne, Bakersfield College, University of Southern
California, Pepperdine University, Getty Conservation Institute, DreamWorks, E! Entertainment, Universal Music, Sony Pictures Entertainment, Twentieth
Century Fox, Sona Restaurant, ja Tommy Gate. Suomessa Aura kouluttaa ja valmentaa yksilöitä ja tiimejä teemoinaan mm. toimiva tiimityö, kriisistä
tiimityöhön, neuvottelutaidot, konfliktinratkaisu, asiakaspalvelu, palautteen antaminen, uusien esimiesten valmennus, myyntikoulutus ja kulttuurienvälinen
vuorovaikutus. Auraa innostaa aina kun ihmiset saavat koulutuksista uusia oivalluksia, joiden seurauksena työviihtyvyys,  tehokkuus  ja
elämänlaatu paranevat.
“Ihmiset tekevät parhaansa niillä tiedoilla ja taidoilla jotka heillä on tällä hetkellä.”
Aura MarttinenWeb design & images by Susa Dosa - All right reserved